Oferta

kartografia

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest wymagana przy składaniu pozwolenia na budowę (np. budynku mieszkalnego), a także stanowi załącznik do projektu architektoniczno – budowlanego.

Więcej..

usługi geodezyjne

Inwentaryzacja powykonawcza

Domy jednorodzinne (i inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę), a także urządzenia podziemne, przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Więcej..

podziały nieruchomości

Podział nieruchomości

  • Podział terenów zurbanizowanych
  • Podział terenów rolnych i leśnych

Więcej..

usługi geodezyjne

Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu

  • Tyczenie budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych
  • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
  • Sporządzanie dokumentacji

Więcej..

podziały nieruchomości

Wznowienie znaków granicznych

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przesunięcia granic prawnych nieruchomości, wcześniej już ustalonych, na zlecenie naszych klientów dokonujemy określenia położenia tych granic.

Więcej..

kartografia

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenia nieruchomości mają na celu ustalenie przebiegu granic spornych. Praktycznie ostatnia możliwość rozstrzygnięcia różnicy zdań sąsiadów co do przebiegu granic pomiędzy ich działkami.

Więcej..