Inwentaryzacja powykonawcza

node-5814-geodezijaGeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Domy jednorodzinne (i inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę) a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itd. przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja inwentaryzacyjna zawiera pomiary z każdego rodzaju zakończonych prac, natomiast jej elementem wynikowym jest mapa przedstawiająca pełny obraz wykonanej inwestycji. Z geodezyjnej inwentaryzacji wiążą się również przepisy dotyczące ewidencji gruntów i budynków.

 

Geodeta sporządza 2 rodzaje dokumentów:

1. Wykaz zmian danych ewidencyjnych, który obrazuje, przykładowo, zmianę gruntu rolnego na teren budowlany o konkretnej (wyliczonej) powierzchni.
2. Arkusz danych ewidencyjnych budynku, obrazuje np. ilość kondygnacji budynku, materiał z czego jest zbudowany, powierzchnię zabudowy.

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego będzie elementem dokumentacji, którą inwestor przedkłada do inspektoratu nadzoru budowlanego, celem zgłoszenia zakończenia prac budowlanych.