Mapa do celów projektowych

ID-100200981Mapa do celów projektowych jest wymagana przy składaniu pozwolenia na budowę (np. budynku mieszkalnego) i stanowi załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego.

Mapa ta jest również niezbędna przy uzgadnianiu w ZUD projektu instalacji podziemnych (np. przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energoelektrycznych).

Powstaje ona w wyniku aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej (zasadniczej) i sporządzana jest w skali 1:500 oraz 1:1000. Geodeta na podstawie wizji lokalnej porównuje szczegóły terenowe znajdujące się na mapach z aktualną sytuacją w terenie. W momencie stwierdzenia rozbieżności wykonuje pomiar, a jego wyniki wkreślane są na mapę syt-wys.

Pomiar sytuacyjny dotyczy istniejących elementów podziemnych i naziemnych (np. budynki, wiaty, studnie, słupy, drzewa, skarpy i wiele innych). Pomiar wysokościowy jest wykonywany głównie dla sporządzenia profili podłużnych i poprzecznych na działce.

Mapę do celów projektowych wykonujemy w formie analogowej – jest to kopia mapy zasadnicznej uzupełniona o dane pozyskane z pomiaru.

Dodatkowo jest możliwość zrobienia mapy do celów projektowych w formie cyfrowej (numerycznej) – powstaje w wyniku wektoryzacji mapy zasadniczej uzupełnionej o dane z pomiaru (.dwg, .dxf, .dgn., mmp.)

Mapa do celów projektowych jest pierwszą czynnością geodezyjną w procesie budowlanym.