Rozgraniczenie nieruchomości

google-mapRozgraniczenia nieruchomości mają na celu ustalenie przebiegu granic spornych poprzez:

  • określenie położenia punktów i linii granicznych
  • utrwalenie tych punktów znakami graficznymi na gruncie
  • sporządzenie odpowiedniej dokumentacji

Praktycznie ostatnia możliwość rozstrzygnięcia różnicy zdań sąsiadów co do przebiegu granic pomiędzy ich działkami. O specyfice postępowania o rozgraniczenie decyduje to, że ma ono dwie fazy: administracyjną (obligatoryjną) i sądową, do której nie musi dojść – jeżeli strony podpiszą ugodę na gruncie przed geodetą.