Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu

CONSTRUCTION_PLANl

Tyczenie budynków

Wszystkie obiekty budowlane (np. budynek mieszkalny) wymagające pozwolenia na budowę muszą zostać wyznaczone w terenie przez geodetę przed rozpoczęciem robót budowlanych. Do wytyczenia można przystąpić w chwili kiedy jest opracowany projekt i wydane pozwolenie na budowę. Na podstawie danych (miar) z projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania geodeta opracowuje miary do wyniesienia obiektu w terenie (wytyczenia). Tyczenie to wyniesienie punktów charakterystycznych np. narożniki projektowanych budynków, osie konstrukcyjne. Geodeta zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie.

Wykonujemy do tych prac stosowną dokumentację.

ID-10048925Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie sieci uzbrojenia terenu (prąd, woda, kanalizacja, gaz itd.) polega na wyznaczeniu w terenie i utrwaleniu punktów projektowanej sieci czy też przyłącza, zgodnie z jej zaprojektowanym przebiegiem.

Sieć uzbrojenia stanowią wszystkie rodzaje przewodów naziemnych i podziemnych wraz z towarzyszącymi im obiektami, funkcjonalnie z nimi powiązanymi. Geodeta wyznacza w terenie punkty załamania (zmiany) kierunku sieci, kolizje (skrzyżowania z istniejącymi sieciami), punkty armatury podziemnej i naziemnej (trójniki, odejścia), obiekty podziemne (studzienki, kanały, komory), obiekty naziemne (wsporniki, podpory) i inne obiekty. Geodeta zobowiązany jest dokonać w dzienniku budowy stosowny wpis informujący o tym fakcie.