Wznowienie znaków granicznych

ID-10093342W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przesunięcia granic prawnych nieruchomości, wcześniej już ustalonych, na zlecenie naszych klientów dokonujemy określenia położenia tych granic. Granice prawne to takie granice, dla których istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć je w terenie z wymaganą dokładnością, a ustalenie jej zostało potwierdzone odpowiednią dokumentacją prawną.

O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony. Z czynności tych geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i geodetę.

W przypadku braku odpowiednich dokumentów konieczne jest postępowanie rozgraniczeniowe.